statement

Een galerie is of kan een lichtbaken zijn, een reddingsboei of een fata morgana, een proeve tot…   en een middel om kunst te bedrijven, beeldtaal een platform te bieden en velen gelukkig te maken of toch een gevoel van welbehagen te creëren, indien de aanvankelijke verwachtingen worden ingelost. Wij varen op de vuurtoren van Atlantic City, die deze “licht”-waarden uitstraalt, maar we zijn behoedzaam en bewust dat we deze als Baken moeten bevaren en er niet op mogen varen, wat onomkeerbare averij tot gevolg zou hebben en de hele opzet schipbreuk zou laten leiden. En dat kan noch de kunstenaar, noch zijn toeschouwer, noch onze doelstelling ten goede komen. We hopen dan ook op een actieve “deelname” aan dit project om het op solidaire wijze naar zijn bestemming te voeren, naar  het licht van de schoonheid. Op onze bedoelingen en inzet zal niets aan te merken zijn.

Galeries zijn veelvuldig en vaak kortstondig aanwezig in ons bestel. Zij zijn divers en bestrijken een brede, zeer brede waaier van betrachtingen, gaande van bezigheidstherapie tot pure en schaamteloze geldfabriek via een waaier van illusies, goede bedoelingen, toegevingen en standvastigheid, liefde voor en gehechtheid aan creativiteit, maar zij ontaarden vrij vaak ook in cynische commercie en naïeve eigenwaan.

In die veelheid van motieven en betrachtingen trachten wij, Galerie Lloyd, een discrete maar welbewuste plaats in te nemen, bewust van onze prille maar toch vrij onderbouwde wensdroom, voorzichtig en zelfzeker tegelijk, zoals in een continue rivier van warrelende stromingen, fijne of denderende speelse watervallen of heerlijke versnellingen in duidelijke beddingen van tijdelijke tendensen.

De kunstenaar en zijn/haar werk neemt er uiteraard een centrale plaats in. Wij willen mede zijn/haar talent en zijn/haar eigenheid aantonen, huldigen en aanbevelen en hem of haar tevens de welwillende middelen toereiken om zich optimaal te profileren zonder dat hij/zij  zich hoe dan ook gebruikt zou voelen. Dat laatste is lang niet onbelangrijk.

Een tentoonstelling is dan ook een op zijn minst tijdelijke unie, een totaalproject waarbij de onderlinge belangen elkaar sereen en respectvol aanvullen en de buitenwereld intens betrokken wordt. Dat laatste komt voor ons op de eerste plaats. Bij het beheer en de programmatie wordt dan ook een gezond evenwicht betracht en minstens de dubbele win-winstandaard gehanteerd. Want het ‘gelukkig’ voortbestaan van de galerie is voor dezelfde kunstenaars ook niet zonder belang.

Dit is inderdaad een ideale en wellicht een ietwat te zeer geïdealiseerde symbiose die wij echter telkens opnieuw en met overtuiging trachten op te bouwen tot voldoening van elk van de partners en waarbij wij allen deelnemen aan wat als een culturele uitstraling mag worden aanzien in de stad aan zee.

Wij willen aldus métier, inventiviteit, zegging en een hedendaags interpreteren van de verworvenheden van de westerse beeldtaal een discreet maar oprecht en stevig schouderklopje geven.

Hugo Brutin, Danny Crabeels, Ellen Lloyd, Georges Keymeulen