Petrus De Man

petrus de man
Petrus De Man
werken op papier

10 september 2021 t.e.m 10 oktober 2021

Man en omgeving : gestileerd en gesublimeerd Het beeldend oeuvre van Petrus De Man wekt op het eerste gezicht verbazing en verwondering, wat  meteen, bij enig nader toezien, andere kenmerken of noem het kwaliteiten krijgt toebedeeld zoals : een poëtische uitstraling, een geladen présence, een vorm van stileren die betekenisvoller blijkt te zijn dan een voluit figuratief tafereel, een geladenheid die even reëel als vanzelfsprekend oogt.